ROT och RUT Avdraget

Rot- och rutarbete
Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster,
inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).
Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Så här fungerar rot- och rutavdraget
Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Avdraget är 30% av arbetskostnaden.

Husarbete/RUT

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.  
 
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 25 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet.

Direktavdraget ger dig 50% skattereduktion direkt vid köpet!